school

Ročníkový projekt na téma: Srovnání RIA technologií Silverlight vs. Flash

Cílem projektu bylo porovnání technologií Silverlight a Flash z hlediska využití na webu a odhalení jejich výhod a nevýhod.

zadáno - 15.11.07, obhajoba - červen 2008

Bakalářská práce na téma: Optimalizace webu pro vyhledávání

Cílem této bakalářské práce bylo nastudování problematiky optimalizace webových stránek z pohledu vyhledávání. Popsání těchto metod v bakalářské práci a jejich využití a aplikování na konkrétní webovou stránku. Zhodnocení dosažených výsledků na základě návštěvnosti webu, na kterém byly změny provedeny

zadáno - 17.10.09, obhajoba - červen 2010